FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री बुद्धिराम उपाध्याय प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत mahashilagapa@gmail.com 9857675111
श्री लक्ष्मण शर्मा शाखा अधिकृत प्रशासन lekalilaxu@gmail.com 9867675211
श्री नारायण ढकाल लेखा अधिकृत लेखा narayanisurfrn@gmail.com 9857675212
श्री दिनेश शर्मा अधिकृत शिक्षा sharmadinesh.paudel@gmail.com 9856036508
श्री नरेन्द्र बस्याल इन्जिनियर प्राबिधिक basyalnaren@gmail.com 9841290857
श्री नर बहादुर बराल स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य baralnb82@gmail.com 9857644111
श्री रोजिना काउचा सूचना प्रविधि अधिकृत roseymagar95@gmail.com 9843710692
श्री राम चन्द्र पौडेल लेखापाल लेखा ramanjaan5@gmail.com 9843910137
श्री निर्मल रेग्मी अन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा reg.nirmal99@gmail.com 9857671324
श्री नारायण प्रसाद गौतम प्रा.स. शिक्षा narayangtm12@gmail.com 9849653000
श्री सुशिल ढकाल सव इन्जिनियर प्राबिधिक sushildhakal60@gmail.cocm 9846712448
श्री रमाकान्त पौडेल सव इन्जिनियर पुर्वाधार विकास शाखा rkpoudel2019@gmail.com ९८५७६४५१४७
चन्द्र बहादुर बुढा असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राबिधिक chandramahich@gmail.com 9841894404
श्री रमेश प्रसाद शर्मा कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद radhikari2072@gmail.com 9841166443, 9813264162
श्री हरिवंश अर्याल रोजगार संयोजक vanshaaryal88@gmail.com 9867025474
श्री नबिन गुयाल प्रा.स. कृषि nabinguyal12@gmail.com 9860104711
श्री बन्दना भुसाल एमआईएस अपरेटर पञ्जीकरण bandanabhusal103@gmail.com 9826112747
श्री राजेन्द्र बहादुर थापा खा.पा.स. टे. प्राबिधिक kaji.rajendra@gmail.com 9847733318
श्री शिव प्रसाद सापकोटा खा.पा.स. टे. प्राबिधिक shivasapkota259@gmail.com 9847665447
श्री छबिलाल नेपाली फिल्ड सहायक nepalichhabee@gmail.com 9806175554
श्री ठग प्रसाद अधिकारी ना. प. स्वा. प्रा. पशु चिकित्सा adhikarithag2@gmail.com 9862118139
श्री दिनेश गुरुङ ना. प. स्वा. प्रा. पशु चिकित्सा 9816172466
श्री सुजन श्रेष्ठ ना. प. स्वा. प्रा. पशु चिकित्सा sujanshrestha1964@gmail.com 9819647681
श्री राजु सापकोटा ना. प्रा. स. 9843942699
श्री कृष्ण प्रसाद भुसाल ना. प्रा. स. 9867767743
श्री बिमल पूर्वे इन्जिनियर भुकम्प पुन: निर्माण शाखा bimalpurbey@gmail.com 9854025109
श्री श्याम विक्रम शाह सव ओभरसियर निजी आवास पुन निर्माण shyamshah2037@gmail.com 9846644114
श्री मिन बहादुर क्षेत्री सवारी चालक 9821361125
श्री एकनारायण पौडेल कार्यालय सहयोगी 9857631051
श्री अमृत गुरुङ कार्यालय सहयोगी 9823103748
श्री डिक बहादुर गुरुङ् कार्यालय सहयोगी dikgurung90@gmail.com 9817186327