FAQs Complain Problems

समाचार

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सुचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको तेस्रो त्रैमासिक प्रगती विवरण आ व २०७८।७९

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: