FAQs Complain Problems

महाशिला गाउँपालिकाको दशाैँ गाउँसभाा सम्पन्न

Read More

महाशिला विकास स्वयंसेवक

Read More

महाशिला -१ मा अवस्थित पैयुकोट मन्दिर ।

Read More

देशकै उत्कृष्ट १०० पर्यटकिय गन्तव्यमा पर्न सफल महाशिला

Read More

लघु उद्दम बिकास कार्यक्रम मेड्पा कार्यक्रम सन्चालनका लागी अभिमुखिकरण कार्यक्रम महाशिला ५ लुङ्खु देउरालीमा

Read More

संक्षिप्त परिचय

महाशिला गाउँपालिकामा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ ।

महाशिला गाउँपालिका प्रदेश नं. ४ स्थित पर्वत जिल्लाको दक्षिण भागमा रहेको छ । यस गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा स्याङ्जा जिल्ला, उत्तरमा फलेवास नगरपालिका, पश्चिममा फलेवास नगरपालिकाको केहि भाग र बिहादी गाउँपालिकाको केहि भाग र दक्षिणमा बिहादी गाउँपालिकाको केहि भाग र पैयुं गाउँपालिका पर्दछन्। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ४९.३८ वर्ग कि. मि. रहेको र जनसंख्या ९८५७ रहेको छ। यस गाउँपालिका साविकका ६  वटा गा. वि. स. होश्राङ्दी, भोक्सिङ, वालाकोट, पाखापानी, लुङ्खुदेउराली, फलामखानी र कुर्घा गा. वि. स को वडा न. ७ र ८  मिलेर बनेको हो। यस गाउँपालिकाको केन्द्र साबिक को बालाकोट गा.वि. स. भवन मा रहेको छ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५७६३००६५
paudelrajuprasad@gmail.com
उपाध्यक्ष
९७४६०३०८८६, ९८४४७३५४४६

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9857675111
mahashilagapa@gmail.com
सूचना अधिकारी
9857675211,9856036508
sharmadinesh.paudel@gmail.com, suchanaadhikari@mahashilamun.gov.np

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / सदस्य / सचिवले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-
 •  नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • चालु आ.व. सम्मको व्यवसाय नविकरण गरेको प्रमाण पत्र
 • व्यवसाय संचालन नभएको विस्तृत व्यहोरा सहितको निवेदन पत्र
 • घर बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपी
 •  स्थलगत प्रतिवेदन
 •  विदेशीको हकमा परिचय खुल्ने कागजात वा सम्बन्धित दुतावासको पत्र
 • आफ्नै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- परिषदको निर्णयबमोजिमको नक्शा पास दस्तुर र जरिवाना
आवश्यक कागजातहरुः-
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता नं.देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा ।
 • कित्ताकाट भएको भए सोको प्रमाणित फाईल नक्सा कार्यालयको स्वीकृत फरमेट मा तयार भएको कम्प्युटरकृत गरिएकोघरको डिजाइन नक्सा – ३ प्रति
 • तला थपको लागी भए पहिले नक्सा पास भएको घरकोडिजाइन नक्सा र घरनक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस गा.पा.मा दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सापास फाराम राजस्व प्रशासन  बाट खरिद गर्नु पर्ने गत बर्षसम्म गा.पा.लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण,
 • फोटो ४ प्रति व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी (व्यावसायको हकमा)
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- '
सेवा दिने कार्यालयः- कार्यालय राजश्व
सेवा शुल्कः- कार्यपालिकाबाट पारित आर्थीक विनियामवाली बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१.जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि र सक्कल लालपुर्जा

२. नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र

३. घरनक्सा प्रमाण पत्र प्रतिलिपि र सक्कल प्रमाण पत्र

४. सम्पत्ती हकवालाहरुको नाम,नाता उल्लेख,

५ .योजना तथा शहरी विकास शाखाबाट सम्पत्तीको मुल्याकंन गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण मुल्याकंन अनुसारको कर चुक्ता गर्नु पर्ने ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५०, संशोधित / प्रतिलिपिको लागि दोब्बर दस्तुर लिने
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र र आमा / बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
२. जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
३. विवाहित महिलाको हकमा पति / आमा / बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
४. चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (विद्यार्थिको हकमा )
५. विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि (विवाहिताको हकमा)।
६. बसाईसरी आएको हकमा बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
७. दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईको फोटो २ प्रति ।
८. कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस ।
९. प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन/ बुझ्नु पर्ने भएमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन
२. नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
३. स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का आवकश्यकता अनुसार

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन/ बुझ्नु पर्ने भएमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन
२. नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
३. स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन
२. अपाङ्गगता देखिने फोटो
३. जन्म दर्ता प्रमाण पत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी

जानकारी