FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
इन्जिनियर(सातौँ तह) कर्मचारीको कार्यविवरण तथा कार्यसम्पादन ८०/८१ 05/12/2024 - 15:31 PDF icon TOR Engineer 7th.pdf
इन्जिनियर (सातौँ तह) करारको लागि दरखास्त फारम। ८०/८१ 05/12/2024 - 15:23 उपलब्ध छैन
विदा माग गर्ने कर्मचारीले भर्ने फाराम ८०/८१ 08/07/2023 - 12:20 उपलब्ध छैन
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम महाशिला गाउँपालिका ७९।८० 07/20/2023 - 14:39 PDF icon का स मु फाराम.pdf
सम्पति विवरण फाराम ७९।८० 07/18/2023 - 11:12 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
आवासीय विद्यालय संचालनका लागि दरखास्त फरामको नमुना । ७९।८० 11/06/2022 - 16:22 PDF icon आवासीय विद्यालय संचालनका लागि दरखास्त फारामको नमूना ।.pdf
करार सेवाको लागि दिने दरखास्त फाराम ७८/७९ 11/01/2021 - 16:20 PDF icon karar form.docx_.pdf
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिनेबारेको सूचना ७५/७६ 03/15/2019 - 15:00 PDF icon berojgar.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको लगत स्थानान्तरण फाराम ७५/७६ 01/29/2019 - 17:25 PDF icon महाशिला लगत स्थान्तरण फाराम.pdf
पुन निर्माण सम्बन्धी गुनासो दर्ता रसिद । ७५/७६ 01/23/2019 - 11:47 PDF icon पुन निर्माण सम्बन्धी गुनासो दर्ता रसिद.pdf

Pages