FAQs Complain Problems

वडा नं ६- फलामखानी

महाशिलाको उत्तरी भागमा यो वडा रहेको छ ।

जनसंख्या : १११९

क्षेत्रफल : २.८९२१ वर्ग कि. मी.

ईमेल वडा नं  ६   mahashila.ward6@gmail.com

Ward Contact Number: 
९८४६१३७३७२

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८४६१३७३७२

वडा सदस्य

९८४७६८१२९५

वडा सदस्य

९८४१९६२०७०

वडा सदस्य

९८१९१५०५८३

वडा सदस्य

९८६७६८०२८७