FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं ४- पाखापानी

महाशिला को पुर्वि भागमा यो वडा रहेको छ ।

जनसंख्या : १९९९

क्षेत्रफल: ११.४१५४्

ईमेल वडा नं ४ pakhapaniward4@gmail.com

Ward Contact Number: 
9843766087

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८४३७६६०८७

वडा सदस्य

९८०६६८४५००

वडा सदस्य

९८०६५६१२१९

वडा सदस्य

९८४७६९५५४९

वडा सदस्य

९८४९४३०२४९