FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं १- होश्राङ्दी

यस वडा महाशिला गाउँपालिकाको पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित छ ।

जनसंख्या : १९७९

महिला :९६३

पुरुष :१०१६

क्षेत्रफल: ११.३९८१ वर्ग कि. मी.  

 

सि नं पद नामथर फोन
वडा अध्यक्ष श्री इश्वरी प्रसाद भुसाल ९८५७६३०५३२
वडा सदस्य 
श्री दिपा कुमारी थापा ९८६०८४२८०१
वडा सदस्य 
श्री कोपिला सुनार ९८२७१६६८८३
वडा सदस्य 
श्री कृष्ण प्रसाद गुरुङ ९८०५११०२५०
वडा सदस्य 
श्री गिरि प्रताप सेन ९८४१५११९१५

 

Ward Contact Number: 
9857630532

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९७५६७७०६६२

वडा सदस्य

९८६०८४२८०१

वडा सदस्य

९८२७१६६८८३

वडा सदस्य

९८०५११०२५०

वडा सदस्य

९८४१५११९१५