FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं १- होश्राङ्दी

यस वडा महाशिला गाउँपालिकाको पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित छ ।

जनसंख्या : १९७९

महिला :९६३

पुरुष :१०१६

क्षेत्रफल: ११.३९८१ वर्ग कि. मी.  

ईमेल वडा नं १       mahashila1@gmail.com

 

सि नं पद नामथर फोन
वडा अध्यक्ष श्री तिल बहादुर मल्ल ९८४७०४६३८६
वडा सदस्य 
श्री कृष्ण  बहादुर गुरुङ ९८०६१९४०६०
वडा सदस्य 
श्री  रमेश बहादुर राना ९८६४६९९४५६
वडा सदस्य 
श्री बवि थापा ९८४७७९५२९५
वडा सदस्य 
श्री मनमाया विक ९८१५४७३००१

 

Ward Contact Number: 
9847046386

जन प्रतिनिधि

वडा न १ सचिव

9869573200

वडा अध्यक्ष

९७४७०४६३८६

वडा सदस्य

९८६४६९९४५६

वडा सदस्य

९८४७७९५२९५

वडा सदस्य

९८०५११०२५०

वडा सदस्य

९८१५४७३००१