FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं १- होश्राङ्दी

यस वडा महाशिला गाउँपालिकाको पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित छ ।

जनसंख्या : १९७९

क्षेत्रफल:  ११.३९८१ वर्ग कि. मी.  

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९७५६७७०६६२

वडा सदस्य

९८६०८४२८०१

वडा सदस्य

९८२७१६६८८३

वडा सदस्य

९८०५११०२५०

वडा सदस्य

९८४१५११९१५

वडा न १ सचिव

9867701692