FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली ,२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको चौथो त्रैमासिक प्रगती बिवरण ७९।८० 08/06/2023 - 10:38 PDF icon चौथो त्रैमासिक विवरण २०८० स्वत प्रकाशन.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण | ७९।८० 05/07/2023 - 14:38 PDF icon सुचनाको हक स्वत प्रकाशन editttwala 2079 third त्रैमासिक विवरण २०८०.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण | ७९।८० 11/14/2022 - 12:58 PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन२०७९।०८०.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सुचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको तेस्रो त्रैमासिक प्रगती विवरण आ व २०७८।७९ ७८/७९ 04/20/2022 - 13:58 PDF icon सुचनाको स्वत प्रकाशन चैत्र मसान्तसम्म.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको संरचनागत कार्यविवरण ७८/७९ 09/27/2021 - 15:15 PDF icon संरचनागत कार्यविवरण.pdf
सुचनाको हक स्वत प्रकाशन ७८/७९ 08/27/2021 - 14:41 PDF icon सुचनाको हक स्वत प्रकाशन.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको संरचनागत कार्यविवरण ७८/७९ 05/27/2021 - 15:15 PDF icon संरचनागत कार्यविवरण.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम महाशिला गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, बालाकोट ३ पर्वत संग सम्बन्धित विवरण २०७६ श्रावण १ देखि २०७७ आषाढ मसान्तसम्म ७७/७८ 09/21/2020 - 14:29 PDF icon सचनाको हक सम्बन्धी एन महाशिला गाउँपालिका.pdf
बजेट ०७६।०७७ ७६/७७ 01/02/2020 - 19:52 PDF icon योजना किताब फाईनल ०७६.pdf
गाउँपालिकाको दर रेट ०७६ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:04 PDF icon Dar Rate 2076-077.pdf

Pages