FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुचनाको हक स्वत प्रकाशन ७८/७९ 08/27/2021 - 14:41 PDF icon सुचनाको हक स्वत प्रकाशन.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम महाशिला गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, बालाकोट ३ पर्वत संग सम्बन्धित विवरण २०७६ श्रावण १ देखि २०७७ आषाढ मसान्तसम्म ७७/७८ 09/21/2020 - 14:29 PDF icon सचनाको हक सम्बन्धी एन महाशिला गाउँपालिका.pdf
बजेट ०७६।०७७ ७६/७७ 01/02/2020 - 19:52 PDF icon योजना किताब फाईनल ०७६.pdf
गाउँपालिकाको दर रेट ०७६ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:04 PDF icon Dar Rate 2076-077.pdf
महाशिला गाउँपालिका स्वच्छता योजना ०७५ ७५/७६ 10/17/2019 - 16:06 PDF icon 1 महाशिला खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता योजना .pdf
वस्तुगत विवरण- महाशिला गाउँपालिका ७५/७६ 10/17/2019 - 11:39 PDF icon Mahashila Profile Final_pdf 10-17-2019.pdf
आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि महाशिला गाउँपालिकाको प्रोफाइल ७६/७७ 09/24/2019 - 13:56
गाउँपालिकाको दररेट ०७५।०७६ ७५/७६ 05/28/2019 - 16:51 PDF icon गाउँपालिकाको दर रेट ०७५।०७६.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्वजनिक बिबरण ७५/७६ 02/12/2019 - 17:42 PDF icon स्वत प्रकाशन महाशिला गाउँपालिकाfinal2.pdf
आर्तिक वर्ष ०७५।०७६ को योजना पुस्तिका ७५/७६ 11/28/2018 - 14:30 PDF icon योजना पुस्तिका ०७५।०७६ अन्तिम फाइनल.pdf