FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०

८०/८१ 07/19/2023 - 13:55 PDF icon महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०।८१ Final.pdf

महाशिला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०

७९।८० 06/26/2023 - 18:51 PDF icon महाशिला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०.pdf

आ.ब.२०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

७९।८० 06/26/2023 - 17:44 PDF icon महाशिला गाउँपालिकाको आ.ब. २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

महाशिला गाउँपालिकाकाे आ.ब.२०८०/०८१ काे बजेट तथा कार्यक्रम

७९।८० 06/26/2023 - 16:51 PDF icon महाशिला गाउँपालिकाको आ.ब.२०८०।०८१ को बजेट बक्तव्य.pdf

आ.व २०७९/८० को बजेट वक्तव्य

७९।८० 07/21/2022 - 16:19 PDF icon बजेट बक्तव्य 2079-080 Final.pdf

आ.व २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७९।८० 07/21/2022 - 16:18 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम2079-80.pdf

महशिला गाउँपालिकाको आ‍ व २०७८।०७९ काे बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 11/18/2021 - 13:25 PDF icon बजेट बक्तव्य 2078-079 Final.pdf

महाशिला गाउँपालिकाको आ ब २०७८-७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 08/29/2021 - 14:03 PDF icon स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम Mahashila - 2078-79.pdf

महशिला गाउँपालिकाको आ‍ व २०७७।०७८ काे बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/26/2020 - 17:42 PDF icon बजेट बक्तव्य 2077-078 Final.pdf

महशिला गाउँपालिकाको आ‍ व २०७७।०७८ काे नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/26/2020 - 17:40 PDF icon महाशिला गाउँपालिकाको आ ब २०७७-०७८ को लागी नीति तथा कार्यक्रम.pdf

Pages