FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७८ जेष्ठ महिनाको व्यक्तिगत घटना विवरण ७८/७९ 09/15/2021 - 12:39
२०७८ बैशाख महिनाको व्यक्तिगत घटना विवरण ७८/७९ 09/15/2021 - 12:38
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७७ बैशाख देखि चैत सम्म ७७/७८ 05/23/2021 - 16:55 PDF icon घटना विवरण २०७७.pdf
व्यत्तिगत घटना दर्ता विवरण जेठ २०७७ देखि फागुन सम्म ७७/७८ 04/02/2021 - 11:33 PDF icon घटना दर्ता २०७७.pdf
व्यत्तिगत घटना दर्ता विवरण बैशाख २०७६ देखि चैत ७७/७८ 08/17/2020 - 13:07 PDF icon व्यत्तिगत घटना दर्ता विवरण बैशाख २०७६ देखि चैत २०७६.pdf
०७५ कार्तिक महिनाको घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 11/28/2018 - 15:03 PDF icon ०७५ कार्तिक घटना दर्ता विवरण.pdf
०७५ बैशाख देखी भाद्र मसान्त सम्मको घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 10/26/2018 - 10:43 PDF icon ०७५ बैशाख देखी भाद्र मसान्त सम्मको घटना दर्ता विवरण
२०७५ असोज महिनाको घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 10/26/2018 - 10:31 PDF icon घटना दर्ता विवरण ०७५ असोज
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भर्ने विधि ७५/७६ 10/24/2018 - 13:53 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भर्ने विधि.pdf
२०७४ सालको व्याक्तगत घटना दर्ता विवरण ७४/७५ 05/01/2018 - 00:00 PDF icon ०७४ सालको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण