FAQs Complain Problems

समाचार

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७८ साल पौष महिनाको पंजीकरण बिबरण । महाशिला गाउँपालिका ७८/७९ 03/09/2022 - 12:22
२०७८ साल मङ्सिर महिनाको पंजीकरण बिबरण | ७८/७९ 03/09/2022 - 12:21
२०७८ साल कार्तिक महिनाको पंजीकरण बिबरण ७८/७९ 03/09/2022 - 12:19
अनलाइन दर्ताबाट गरिएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण २०७८ ७८/७९ 11/22/2021 - 13:40 PDF icon online gatanadara.pdf
२०७८ जेष्ठ महिनाको व्यक्तिगत घटना विवरण ७८/७९ 09/15/2021 - 12:39
२०७८ बैशाख महिनाको व्यक्तिगत घटना विवरण ७८/७९ 09/15/2021 - 12:38
व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७७ बैशाख देखि चैत सम्म ७७/७८ 05/23/2021 - 16:55 PDF icon घटना विवरण २०७७.pdf
व्यत्तिगत घटना दर्ता विवरण जेठ २०७७ देखि फागुन सम्म ७७/७८ 04/02/2021 - 11:33 PDF icon घटना दर्ता २०७७.pdf
व्यत्तिगत घटना दर्ता विवरण बैशाख २०७६ देखि चैत ७७/७८ 08/17/2020 - 13:07 PDF icon व्यत्तिगत घटना दर्ता विवरण बैशाख २०७६ देखि चैत २०७६.pdf
०७५ कार्तिक महिनाको घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 11/28/2018 - 15:03 PDF icon ०७५ कार्तिक घटना दर्ता विवरण.pdf

Pages