FAQs Complain Problems

वडा नं ५- लुखूंदेउराली

महाशिलाको मध्य भागमा यो वडा रहेको छ । र साविक लूंखू गा वि स र कुर्गा गा वि स को ७ र ८ वडा पर्दछन ।

जनसंख्या : ३२७६

क्षेत्रफल : ११.६१०४ 

ईमेल वडा नं ५ mahashila.ward5@gmail.com

वडा सचिव श्री राम्जी रेग्मी  ९८५७६४७९४७

 

Ward Contact Number: 
९८४७६४७७६८

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८४७६४७७६८

वडा सदस्य

९८४७७७१९२४

वडा सदस्य

९८५६०३७१६४

वडा सदस्य

९८४७७२४८४७

वडा सदस्य

९८६४३८४४१९