FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री पिताम्बर रिमाल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत mahashilagapa@gmail.com ‍‌‌+977-9857675111
श्री बुद्धिराम उपाध्याय प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत mahashilagapa@gmail.com 9857675111
श्री किसान बहादुर क्षेत्री प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत mahashilagapa@gmail.com 9857675111
श्री चन्द्र बहादुर के. सी. सामाजिक परिचालन अधिकृत योजना तथा राजश्व शाखा 9857623703
श्री शान्त पौडेल सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना तथा प्रविधि शाखा ito.mahashilamun@gmail.com
श्री नरेन्द्र बस्याल इन्जिनियर प्राबिधिक basyalnaren@gmail.com 9841290857
श्री उदयराज शर्मा इन्जिनियर पुर्वाधार विकास शाखा timilsinag123@gmail.com 9846553820
श्री शम्भु कुमार यादव इन्जिनियर निजी आवास पुन निर्माण शाखा shambhu245@protonmail.com ९८६९१८०६०८
श्री मञ्जु अाचार्य स. म. वि. नि. सामाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा ९८४५९११४८८
tuk nath regmi श्री टुकनाथ रेग्मी लेखापाल लेखा शाखा 9857676111
श्री कुल प्रसाद लामिछाने ना.सु प्रशासन शाखा 9857626215
श्री राजेन्द्र प्रसाद बडु सव इन्जिनियर निजी आवास पुन निर्माण शाखा 9868747753
श्री झलक प्रसाद पौडेल वडा सचिव वडा नं ४ सचिव 9847620256
श्री हरि प्रसाद सुवेदी वडा सचिव वडा नं २ सचिव 9846137778
श्री राजन बाबु रिमाल सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा ९८६००३३७७५
श्री उमा देवि शर्मा वास संयोजक 9857623938
श्री सुन्तली श्रीष स. म. वि. नि. सामाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा 9804129175
श्री टिकाराम पौडेल वडा सचिव वडा नं ६ सचिव 9857630080
श्री श्याम विक्रम शाह सव ओभरसियर निजी आवास पुन निर्माण shyamshah2037@gmail.com 9846644114
श्री एकनारायण पौडेल कार्यालय सहयोगी 9857631051