FAQs Complain Problems

आ. व. ०७५ ।०७६ को बजेट निति तथा कार्यक्रम पेस

आ. व. ०७५ ।०७६ को बजेट निति तथा कार्यक्रम पेस गर्दैआ. व. ०७५ ।०७६ को बजेट निति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै

असार १० गते बसेको गाउँसभामा आ. व. ०७५।०७६ को बजेट निति तथा कार्यक्रम पेश भएको छ । साथै आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पनि पेश गरिएको छ र यहि असार २०७५/०३ /२३ गते दिउँसो ११:३० सम्मका लागी स्थगित गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: