FAQs Complain Problems

फलामखानी स्वास्थ्य चौकिमा २४ घण्टे प्रसुति सेवा सन्चालनमा

24 hr birthing center sevice center at phalamkhani, Mahashila24 hr birthing center sevice center at phalamkhani, Mahashila24 hr birthing center sevice center at phalamkhani, Mahashila
24 hr birthing center sevice center at phalamkhani, Mahashila24 hr birthing center sevice center at phalamkhani, Mahashila

महाशिला गाउँपालिका वार्ड नं ६ फलामखानी स्थित फलामखानी स्वास्थ्य चौकिमा २४ घण्टे प्रसुति सेवा सन्चालनमा आएको छ । मंगलवार गाउँपालिकाले फलामखानी स्वास्थ्य चौकिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चैविसै घण्टा सेवा दिने गरी प्रसुति सेवाको सुभारम्भ गरेको छ।  महाशिला गाउँपालिका भित्र रहेका सवै ६ ओटै वडामा २४ घण्टे प्रसुति सेवा सञ्चालन गर्ने अभियान अनुरुप चौथो वडाको रुपमा फलामखानी स्वास्थय चौकिमा उक्त सेवा सञ्चालन गरीएको छ ।

आर्थिक वर्ष: