FAQs Complain Problems

महाशिला गाउँपालिकामा सबै ६ वटै वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर कार्यक्रम संचालन गरियो ।