FAQs Complain Problems

समाचार

भोक्सिङ स्वास्थ्य चौकिमा २४ घण्टे प्रसुति सेवा सन्चालनमा

भोक्सिङ स्वास्थ्य चौकिमा २४ घण्टे प्रसुति सेवा सन्चालनमा
भोक्सिङ स्वास्थ्य चौकिमा २४ घण्टे प्रसुति सेवा सन्चालनमा
भोक्सिङ स्वास्थ्य चौकिमा २४ घण्टे प्रसुति सेवा सन्चालनमा
भोक्सिङ स्वास्थ्य चौकिमा २४ घण्टे प्रसुति सेवा सन्चालनमा
भोक्सिङ स्वास्थ्य चौकिमा २४ घण्टे प्रसुति सेवा सन्चालनमा

महाशिला गाउँपालिका -२ भोक्सिङ स्वास्थ्य चौकिमा चौबीसै घन्टा प्रसुती सेवा  सञ्चालनमा आएको  छ ।

आर्थिक वर्ष: