FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

rajpatra supporting document (field_rajpatra_supporting_docume:delta)
महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिकाकाे विनियाेजन ऐन २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिकाकाे एक घर एक टनेल वितरण सन्चालन तथा अनुगमन निर्देशिका २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिकाकाे माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्राेजेक्टर वितरण सन्चालन तथा अनुगमन निर्दशिका २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिकाकाे मेलमिलाप कार्यसन्चालन कार्यविधि २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिका आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७५ 0
अपाङता भएका व्यत्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिकाकाे व्यापारिक फर्मकाे दर्ता अनुपति नविकरण खारेजि अनुगमन एवं नियमन कार्यविधि २०७५ 0
रक्सी जुवातास नियन्त्रण कार्यविधि २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ 0

Pages