FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

rajpatra supporting document (field_rajpatra_supporting_docume:delta)
महाशिला गाउँ कार्यपालिकाकाे उपभाेत्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 0
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ 0
एकिकृत सम्पति व्यवस्थापन संबन्धि कार्यविधि २०७५ 0
एफ‍ एम रेडियाे व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमवली २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिका शिक्षा नियमवालि २०७५ 0
विपद जाेखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेकाे ऐन २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिकाकाे सहकारी ऐन २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिका न्यायिक समितिले उजुरीकाे कारबाहि िकनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिकाे सम्बन्धमा व्यवसाय गर्न बनेकाे ऐन २०७५ 0
महाशिला गाउँ कार्यपालिकाकाे कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गनेै ऐन, २०७५ 0

Pages