FAQs Complain Problems

महाशिला गाउँपालिकाको दशाैँ गाउँसभाा सम्पन्न

Read More

महाशिला विकास स्वयंसेवक

Read More

महाशिला -१ मा अवस्थित पैयुकोट मन्दिर ।

Read More

देशकै उत्कृष्ट १०० पर्यटकिय गन्तव्यमा पर्न सफल महाशिला

Read More

लघु उद्दम बिकास कार्यक्रम मेड्पा कार्यक्रम सन्चालनका लागी अभिमुखिकरण कार्यक्रम महाशिला ५ लुङ्खु देउरालीमा

Read More

संक्षिप्त परिचय

महाशिला गाउँपालिकामा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ ।

महाशिला गाउँपालिका प्रदेश नं. ४ स्थित पर्वत जिल्लाको दक्षिण भागमा रहेको छ । यस गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा स्याङ्जा जिल्ला, उत्तरमा फलेवास नगरपालिका, पश्चिममा फलेवास नगरपालिकाको केहि भाग र बिहादी गाउँपालिकाको केहि भाग र दक्षिणमा बिहादी गाउँपालिकाको केहि भाग र पैयुं गाउँपालिका पर्दछन्। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ४९.३८ वर्ग कि. मि. रहेको र जनसंख्या ९८५७ रहेको छ। यस गाउँपालिका साविकका ६  वटा गा. वि. स. होश्राङ्दी, भोक्सिङ, वालाकोट, पाखापानी, लुङ्खुदेउराली, फलामखानी र कुर्घा गा. वि. स को वडा न. ७ र ८  मिलेर बनेको हो। यस गाउँपालिकाको केन्द्र साबिक को बालाकोट गा.वि. स. भवन मा रहेको छ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५७६३००६५
paudelrajuprasad@gmail.com
उपाध्यक्ष
९७४६०३०८८६, ९८४४७३५४४६

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9857675111
mahashilagapa@gmail.com
सूचना अधिकारी
9857675211,9856036508
sharmadinesh.paudel@gmail.com, suchanaadhikari@mahashilamun.gov.np

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५०, संशोधित / प्रतिलिपिको लागि दोब्बर दस्तुर लिने
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र र आमा / बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
२. जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
३. विवाहित महिलाको हकमा पति / आमा / बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
४. चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (विद्यार्थिको हकमा )
५. विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि (विवाहिताको हकमा)।
६. बसाईसरी आएको हकमा बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
७. दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईको फोटो २ प्रति ।
८. कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस ।
९. प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन/ बुझ्नु पर्ने भएमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन
२. नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
३. स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का आवकश्यकता अनुसार

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन/ बुझ्नु पर्ने भएमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन
२. नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
३. स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन
२. अपाङ्गगता देखिने फोटो
३. जन्म दर्ता प्रमाण पत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सिफारिस माग निवेदन
२. विद्यालय को पत्र
३. पास गरेको कक्षाको सर्टिफिकेट फोटोकपी

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय / गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सिफारिस माग निवेदन
२. विद्यालय बाट छनोट भएको सिफारिस पत्र
३. पास गरेको कक्षाको सर्टिफिकेट फोटोकपी

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. घर कायम सिफारिस पाउँ भन्ने सम्बन्धी निवेदन ।
२. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. सम्बन्धित जग्गाको लालपूर्जाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
४. स्थलगत प्रतिवेदन ।
५. चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घरवहाल कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद।

जानकारी